InformacjeMiasto Puławy

Prezydent Maj bez wotum zaufania i bez absolutorium

Czwartkowa sesja absolutoryjna Rady Miasta Puławy, zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami, obfitowała w bardzo długie dyskusje, dotyczące różnych obszarów życia w mieście oraz kierunku rozwoju Puław.

Dwoma najważniejszymi punktami w czasie sesji były dyskusja nad przedstawionym przez prezydenta Pawła Maja raportem o stanie miasta Puławy za 2020 rok i związane z tym głosowanie nad udzieleniem mu wotum zaufania, jak również debata o stanie miejskiej kasy i udzielenie prezydentowi absolutorium z racji wykonania zeszłorocznego budżetu.

W debacie nad Raportem o stanie miasta głos zabrało dwoje przedstawicieli mieszkańców. W swoich wystąpieniach zarówno Robert Krzysztofik jak i Maria Malinowska kładli spory nacisk na jakość debaty publicznej w naszym mieście, która, ich zdaniem, nie jest najlepsza. Później głos zaczęli zabierać radni z poszczególnych klubów.

Przedstawiciele klubu PiS oraz Samorządowców Janusza Grobla zarzucali prezydentowi Majowi brak koncepcji w kluczowych dla miasta kwestiach, między innymi takich jak mieszkalnictwo czy edukacja, przypominano również sytuacje przedłużających się konkursów na stanowiska kierownicze w miejskich spółkach, zwracano uwagę na coraz większe zadłużenie miasta. Prezydenta bronili przedstawiciele jego klubu, argumentując, że ich zdaniem włodarz naszego Puław spełnia pokładane w nim nadzieje, a problemy finansowe wynikają między innymi z konieczności dokończenia wcześniej rozpoczętych inwestycji oraz niesprawiedliwego podziału środków pomiędzy gminami. Ostatecznie za udzieleniem wotum zaufania zagłosowało 8 radnych, oprócz przedstawicieli klubu Pawła Maja także Mariusz Cytryński, Ignacy Czeżyk i Waldemar Kowalczyk. Przeciw było 13 radnych, reprezentujących Prawo i Sprawiedliwość oraz Samorządowców Janusza Grobla.

Bardzo podobnie przebiegły dyskusja i głosowanie nad udzieleniem prezydentowi Majowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Przedstawiciele poszczególnych komisji informowali o negatywnej rekomendacji poszczególnych organów, jedynie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ignacy Czeżyk po bardzo szczegółowym i obszernym raporcie oświadczył, że ten organ pozytywnie zaopiniował wniosek. Ostatecznie głosowanie nad tym punktem zakończyło się w identycznym stosunku 8 do 13.

Nieudzielenie wotum zaufania oraz absolutorium oznacza, że Rada Miasta może podjąć inicjatywę zmierzającą do zorganizowania referendum o odwołanie Pawła Maja z zajmowanej funkcji.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź także
Close
Back to top button