InformacjeMiasto Puławy

Radni nie ufają prezydentowi Majowi

Niespodzianki nie było – tak można podsumować przebieg czwartkowej sesji absolutoryjnej puławskiej Rady Miasta. Prezydent Paweł Maj nie uzyskał wotum zaufania od radnych, nie udzielono mu także absolutorium z tytułu wykonania budżetu za zeszły rok.

Głosowania poprzedziły debaty, w których zabrali przedstawiciele mieszkańców miasta a później członkowie Rady. Wcześniej jednak odczytano opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej – organu kontrolnego dla samorządów i ta opinia była dla prezydenta Maja korzystna. Włodarz naszego miasta nie mógł liczyć na równie dużą przychylność większości członków Rady. Wśród głosów radnych przeważały słowa krytyki pod adresem włodarza naszego miasta. Padały zarzuty ogólne, takie jak na przykład brak wizji zarządzania Miastem, jak również bardziej konkretne, np. krytykujące decyzję o wyłączaniu lamp w nocy czy dwukrotne podwyższanie stawek za wywóz odpadów komunalnych w zeszłym roku. Prezydent Maj odpierał wszystkie zarzuty, tłumacząc swoje decyzje m.in. trudną sytuacją finansową oraz demograficzną Puław. W trakcie kilkugodzinnych obrad poruszono właściwie wszystkie kwestie dotyczące zarządzania Miastem.

W głosowaniu nad udzieleniem wotum zaufania za głosowało zaledwie 3 radnych, aż 15 członków było przeciw, a 3 osoby wstrzymały się od głosu. Sytuacja dla prezydenta Maja nie wyglądała lepiej, jeśli chodzi o absolutorium z tytułu wykonania budżetu. W tym głosowaniu za było 3 członków Rady, 13 radnych było przeciw, zaś 4 osoby wstrzymały się od głosu.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button