Informacje

Przygotowania do rekrutacji szkolnej i przedszkolnej w Puławach

Harmonogram rekrutacji do miejskich szkół podstawowych oraz przedszkoli w Puławach na rok szkolny 2022/2023 jest już znany. Urząd Miasta opublikował terminarz na swojej stronie internetowej.

Obowiązek szkolny w nadchodzącym roku szkolnym dotyczy dzieci urodzonych w 2015 roku. Na wniosek rodziców do pierwszej klasy może pójść także dziecko, które ukończyło 6. rok życia, warunkiem jest wcześniejsze uczęszczanie do przedszkola oraz pozytywna opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. W pierwszej kolejności do miejskich podstawówek będą przyjmowani kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły, na podstawie zgłoszenia nadesłanego przez rodziców. Jeśli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, może również przyjąć dzieci spoza obszaru, który obejmuje swoim zasięgiem. Wnioski o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej będzie można składać od 28 lutego do 25 marca, wyniki pierwszego naboru zostaną zaś ogłoszone 5 kwietnia. O przyjęciu do szkoły nie decyduje kolejność złożenia wniosku.

Takie same terminy obowiązują przy pierwszym naborze w rekrutacji do puławskich przedszkoli. Rodzice składają wnioski do maksymalnie trzech placówek ze wskazaniem najbardziej i najmniej preferowanej. Z kolei deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w danej placówce należy składać od 21 do 27 lutego. Prawo do uczęszczania do przedszkoli mają dzieci urodzone w latach 2017-2019, a więc trzy-, cztero-, oraz pięcioletnie, zamieszkałe w Puławach. W szczególnych sytuacjach dana placówka przedszkolna może też przyjąć dziecko 2,5 letnie, o ile będzie dysponować wolnymi miejscami.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku, zasady rekrutacji oraz jej szczegółowy harmonogram można znaleźć na stronie internetowej puławskiego Urzędu Miasta.

Foto archiwalne

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button