Miasto Puławy

Miejskie stypendia dla studentów

Rozpoczął się już październik, a to znak, że do nauki w swoich uczelniach powrócili studenci. Z początkiem miesiąca ponownie ruszył też program stypendialny puławskiego Ratusza dla wyróżniających się w nauce żaków.

Warunkiem koniecznym do spełnienia, by móc starać się o wsparcie z puławskiego budżetu jest jednoczesne zamieszkiwanie i studiowanie w Puławach. Stypendium roczne przyznawane jest w w listopadzie na cały okres nauki w danym roku, czyli do czerwca. Fundusze trafiają do studentów, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w poprzednim roku akademickim. Średnia ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń nie może być w takim przypadku niższa niż 4,5. Można także starać się o stypendium specjalne za wyniki z drugiego semestru poprzedniego roku akademickiego.

Wypełnione wnioski o oba stypendia można składać do końca października za pośrednictwem platformy EPUAP, droga pocztową na adres puławskiego Urzędu Miasta lub bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej puławskiego Ratusza. Miejska Komisja Stypendialna podejmie decyzję o przyznaniu świadczeń pod koniec listopada.

Foto archiwalne

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button