Miasto Puławy

Oświata zdominowała czwartkową sesję Rady Miasta

25. sesja radnych miasta Puławy obecnej kadencji przejdzie do historii jako jedna z najkrócej trwających. Nie oznacza to jednak, że podczas jej trwania zabrakło dyskusji i sporów.

Najwięcej emocji wśród radnych wzbudził punkt, dotyczący informacji prezydenta miasta Puławy o stanie realizacji zadań oświatowych w ubiegłym roku szkolnym. Radna Ewa Wójcik zwróciła uwagę na rosnący skokowo wzrost wydatków na edukację ponoszonych przez miasto. W roku 2020 planowane koszty edukacyjne w Puławach były bowiem wyższe o prawie 10 milionów złotych w stosunku do roku ubiegłego. W odpowiedzi prezydent Paweł Maj wskazywał na fakt, że rosnące wydatki wynikają przede wszystkim z niewystarczającej subwencji oświatowej, płynącej z budżetu państwa, a wzrosty kosztów występują w całym kraju, nie tylko w Puławach.

Podczas sesji odbyło się także ślubowanie nowego radnego Kamila Zięciny. Zajął on miejsce w radzie, zwolnione przez Beatę Kozik, która w październiku objęła funkcję wiceprezydenta miasta.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button