Miasto Puławy

Rekrutacja do Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Prezydent Puław ogłosił nabór kandydatów do Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Będzie to piąta kadencja tego organu.

Do uczestnictwa w pracach rady mogą zgłaszać się przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. W skład tego organu wchodzi sześć osób reprezentujących tzw. trzeci sektor, oraz po dwoje przedstawicieli Rady Miasta i prezydenta.

Puławska Rada Działalności Pożytku Publicznego zajmuje się m.in. opiniowaniem projektów strategii rozwoju miasta, wyrażaniem opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, jak również rozstrzyganiem sporów powstałych między organami administracji a podmiotami pożytku publicznego. Zgłoszenia kandydatów do rady można dokonywać do 5 lutego osobiście lub pocztą na adres puławskiego Urzędu Miasta. Kartę zgłoszeniową oraz inne potrzebne dokumenty można pobrać na stronie internetowej pulawy.eu.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button