Powiat Puławski

Konkurs na dyrektora “Czartorycha” |#LPU24.pl

Starostwo Powiatowe ogłosiło konkurs na stanowisko dyrektora I LO im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach. Obecnie funkcję tę pełni Marek Chrzanowski, który jest dyrektorem “Czartorycha” od 2019 roku.

Kandydat na to stanowisko powinien legitymować się co najmniej 5-letnim stażem pracy pedagogicznej bądź dydaktycznej z pozytywną oceną a także ukończeniem studiów bądź kursu z zakresu zarządzania oświatą.

Oferty z wszelkimi niezbędnymi dokumentami można składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego do 9 lutego bądź przesłać pocztą. Dodatkowych informacji na ten temat dla osób zainteresowanych udziela Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego.

Foto archiwalne

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button