wszystkie

Finanse szpitala pod lupą radnych powiatowych |#LPU24.pl

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Puławskiego radni przegłosowali dwie uchwały dotyczące finansów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli przedstawiony przez dyrektora szpitala Piotra Rybaka program naprawczy oraz przegłosowali uchwałę dotyczącą wyboru podmiotu, który sprawdzi sprawozdanie finansowe jednostki za 2023 oraz 2024 rok.

Kwestia kondycji ekonomicznej puławskiego szpitala była już poruszana m.in. na sierpniowej sesji Rady, kiedy to główna księgowa SP ZOZ przedstawiła sytuację finansową puławskiego szpitala.

Agnieszka Sadurska – Kierownik Działu Finansów i Płac SP ZOZ Puławy (wypowiedź z 23 sierpnia)

Z tej informacji wynikało, że szpital za zeszły rok poniósł stratę w wysokości blisko 3,5 miliona złotych, według stanu na pierwsze półrocze bieżącego roku strata wynosiła ponad 5,5 miliona złotych. Jednocześnie przekazano wtedy informację, że na koniec roku pomimo złego bilansu półrocznego spodziewany jest zysk z powodu odroczonych przychodów z NFZ. Natomiast z powodu ujemnego wyniku finansowego szpitala w zeszłym roku dyrektor placówki został zobowiązany do przygotowania programu naprawczego.

Z przygotowanych prognoz wynika, że kolejne lata mają być już bardziej optymistyczne dla puławskiej jednostki leczniczej. Już ten rok, mimo trudnego początku, ma się ostatecznie zakończyć zyskiem rzędu 680 tysięcy złotych. Zgodnie z danymi przedstawionymi w programie naprawczym w latach 2024 i 2025 zysk puławskiego SP ZOZ ma wynieść odpowiednio 4 i 5 milionów złotych oczywiście o ile założenia tego programu zostaną zrealizowane.

Autorzy: A. Koter, P. Skibniewski

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button