Informacje

ZUS przyjmuje wnioski w konkursie BHP

Trwa ogłoszony przez ZUS konkurs dla płatników składek na projekty w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Możliwość uzyskania dofinansowania w ramach BHP daje wymierne korzyści nie tylko dla przedsiębiorców ale także dla pracowników.

Maciej Raszewski – ZUS

Jak mówi Maciej Raszewski, do rozdysponowania w tym konkursie jest ponad 100 milionów złotych, a wnioski można składać od 17 kwietnia do 18 maja. W ramach dofinansowania płatnicy składek mogą otrzymać aż 80 proc. dofinansowania do projektu, ale nie więcej niż 300 tysięcy złotych.

ZUS wybierze te projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami w miejscu pracy, chorobami zawodowymi a także zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Zgłoszone przez pracodawców inicjatywy mogą dotyczyć zakupu maszyn i urządzeń chroniących przed hałasem, drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym czy służących poprawie bezpieczeństwa podczas pracy na wysokości.

Wnioski wraz z dokumentacją należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej ZUS. Płatnik składek może otrzymać dofinansowanie nie częściej niż raz na 3 lata.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button