InformacjePowiat Puławski

Wsparcie PCPR dla dzieci w pieczy zastępczej

Pandemia koronawirusa to czas trudny dla nas wszystkich. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach realizuje projekt wsparcia dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Placówka zakupiła i przekazała do tej pory 123 laptopy, 10 komputerów stacjonarnych, 13 urządzeń wielofunkcyjnych oraz 2 tablice multimedialne. Wszystkie te pomoce trafiły do podopiecznych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Puławach. Na ten cel Powiat Puławski uzyskał środki z programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości  prawie 480 tys. złotych. Zakupiony sprzęt ma służyć wyrównywaniu szans dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz przeciwdziałać ich wykluczeniu cyfrowemu.

Dodatkowo członkowie rodzin zastępczych oraz dzieci i pracownicy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej otrzymali z tej kwoty zestawy środków ochrony osobistej to jest maseczki, rękawiczki oraz płyny dezynfekujące.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button