Informacje

Lubelska kuźnia talentów – rusza nabór wniosków

Wraz z początkiem nowego roku ruszył kolejny nabór wniosków do programu “Lubelska kuźnia talentów 2021-23”. Celem tej inicjatywy jest wsparcie finansowe dla młodych uzdolnionych uczniów, uczęszczających do szkół, które prowadzą kształcenie zawodowe.

Program jest skierowany do osób, które osiągają bardzo dobre rezultaty z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości bądź przedmiotów zawodowych. Stypendium może otrzymać uczeń, który w bieżącym roku szkolnym rozpoczął naukę w formie dziennej w technikum, szkole branżowej, policealnej bądź artystycznej, dofinansowanie nie przysługuje słuchaczom szkół dla dorosłych. Zgodnie z zasadami programu, przyznanych ma zostać 70 stypendiów w kwocie 350 złotych miesięcznie przez cały bieżący rok kalendarzowy.

Wnioski o przyznanie stypendium można składać w terminie do 17 stycznia. Szczegółowe informacje na temat zasad składania niezbędnych dokumentów oraz ubiegania się o finansowe wsparcie można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.lubelskie.pl.

Foto archiwalne

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button