Miasto Puławy

Fundacja Wolności skontrolowała obietnice prezydenta Maja |#LPU24.pl

Już wiosną przyszłego roku odbędą się wybory samorządowe. Lubelska Fundacja Wolności postanowiła sprawdzić, czy i w jaki sposób włodarze miast realizowali obietnice przedwyborcze, złożone 5 lat temu.

Z kilkumiesięcznych analiz członków Fundacji wynika, że prezydent Paweł Maj zrealizował nieco ponad połowę ze zgłaszanych przez siebie postulatów. Jak wyliczono, prezydent Puław wprowadził w życie 42 z 80 złożonych obietnic, zaś kilka jest w trakcie realizacji. Równocześnie podkreślono, że część obietnic była na tyle ogólna, że nie dało się zweryfikować ich realizacji.

Monitoring obietnic został zrealizowany w ramach programu “Lubelskie pod kontrolą” finansowanego z Funduszy EOG.

Poniżej publikujemy wnioski Fundacji Wolności:

Monitoring realizacji obietnic przedwyborczych Pawła Maja, Prezydenta Miasta Puławy

Obietnice zrealizowane
Budowa niedokończonego odcinka ścieżki rowerowej biegnącej do ZA Puławy.
Zgodnie z obietnicą, ostatni fragment ścieżki rowerowej do Z. A. Puławy został wybudowany w 2020 r.

Wymiana zapadniętych i źle zamontowanych studzienek kanalizacyjnych.
Zarząd Dróg Miejskich w Puławach stara się na bieżąco naprawiać uszkodzone studnie kanalizacji deszczowej (kraty wpustowe, studnie rewizyjne), W okresie ostatnich 5 lat wyremontowano i wybudowano ponad 300 tego typu elementów infrastruktury drogowej, a w samym 2021 roku było ich ponad 100.

Budowa funkcjonalnego miejskiego targowiska, umiejscowionego w jednym miejscu.
Targowisko miejskie zbudowano przy ul. Dęblińskiej w latach 2019–2020 (link).

Remont mostku prowadzącego do parku, nad ulicą Głęboką.
Kładka została otwarta w lipcu 2023 roku.

Członkowie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej nie mogą brać udziału w przetargach i inwestycjach miejskich dotyczących urbanistyki.
W tej kadencji członkowie komisji nie brali udziału w przetargach.

Pętle indukcyjne dla niedosłyszących.
Od 2020 w urzędzie miasta jest dostępna pętla indukcyjna (link).

Stały monitoring obowiązkowych płatności z tytułu najmu mieszkania. Odłączanie mediów w przypadku zaległości.
Urząd miasta potwierdza, że monitoring płatności jest prowadzony. W przypadkach występowania zaległości, podejmowane są w ramach obowiązującego prawa stosowne czynności windykacyjno – egzekucyjne. Warto wspomnieć, że w obecnej kadencji wprowadziliśmy rozwiązanie, które w sytuacjach kiedy działania te okazują się nieskuteczne, Spółki gminne dostarczające wodę (MPWiK) oraz energię cieplną do celów ogrzewania (OPEC) stosują również wstrzymywanie dostarczania tych mediów do czasu podjęcia przez dłużnika działań mających na celu spłatę zadłużenia. Co do pozostałych mediów (energia elektryczna, gaz, sygnał tv), to Miasto nie ma żadnego wpływu na ich dostarczanie i rozliczanie, ponieważ umowy na dostawę lokatorzy mieszkań komunalnych zawierają bezpośrednio z ich dostawcami.

Jedną z form pomocy dłużnikom, stanowić powinna możliwość odpracowywania czynszowego zadłużenia wobec miasta.
Od 2019 roku w Puławach funkcjonuje Program odpracowywania zadłużenia w opłatach za mieszkanie dla najemców i osób zajmujących bez tytułu prawnego lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Puławy, wprowadzony zarządzeniem nr A/22/19 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 7 lutego 2019 r. Jak poinformował nas prezydent Paweł Maj: „Zgodnie z moją zapowiedzią programową, 7 lutego 2019 roku w Puławach wprowadziłem Program odpracowywania zadłużenia w opłatach za mieszkanie dla najemców i osób zajmujących bez tytułu prawnego lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Puławy. ”. Dał on możliwość godnego odpracowania swoich długów dwudziestu jeden osobom, w tym dziewięciu pochodzenia romskiego, na kwotę ok. 85 tysięcy.”

Wprowadzenie konkursów ofert na stanowiska prezesów i kierowników w spółkach miejskich.
Konkursy na stanowiska prezesów miejskich spółek zostały zorganizowane np. w roku 2019 (Nieruchomości Puławskie), 2022 (MZK Puławy) oraz 2023 (MPWiK).

Jeden wiceprezydent Miasta Puławy.
Przez cały czas trwania kadencji prezydent miał tylko jednego zastępcę.

Opracowanie skutecznych zasad konsultacji społecznych i konsekwentne korzystanie z tego narzędzia.
Uchwała o zasadach przeprowadzania konsultacji społecznych została szybko opracowana i uchwalona już w grudniu 2018 roku. Z raportów o stanie miasta wynika, że w konsultacjach, debatach, spotkaniach organizowanych w mieście udział wzięło: 1920 mieszkańców w roku 2022, podczas gdy dwa lata wcześniej 631.

Obietnice w trakcie realizacji

Pogłębienie akwenu wodnego, przy pomostach cumowniczych w Marinie Puławy.
Pogłębienie akwenu wodnego w puławskiej marinie zostało zaplanowane do realizacji w ramach projektu pn. „Rozbudowa potencjału turystycznego MOF Miasta Puławy” tj. zintegrowanej inwestycji terytorialnej MF Miasta Puławy, która ma być dofinansowana ze środków unijnych w ramach Działania 11.2 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021–2027. Obecnie opracowywana jest strategia ponadlokalna, w którą zadanie to zostanie wpisane do realizacji.

Remont górnego poziom parkingu wielopoziomowego w puławskiej Marinie.
Zadanie dotyczące naprawy parkingu wielopoziomowego w puławskiej marinie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach w Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych w ramach szerszego projektu pn. „Budowa infrastruktury drogowej w Puławach”. Jest to zadanie zamienne w ramach wcześniej zgłaszanego projektu, którego realizacja została wstrzymana z uwagi na wysokie koszty. Obecnie zostało zlecone przygotowanie aktualizacji ekspertyzy technicznej tego obiektu wraz z dokumentacją techniczną – projektem wykonania praw naprawczych. Realizacja prac dotyczących parkingu wielopoziomowego została zaplanowana na 2024 rok.

Poprawa organizacji ruchu drogowego (montaż sygnalizatorów czasowych oraz budowa w najniebezpieczniejszych miejscach inteligentnych przejść dla pieszych).
Powstały cztery inteligentne przejścia dla pieszych na ulicach Marii Skłodowskiej-Curie, Zygmunta Wróblewskiego i na skrzyżowaniu Czartoryskich z aleją Małą i aleją Królewską. Natomiast brak jest montażu sygnalizatorów czasowych.

Obietnice niezrealizowane

Dalszy rozwój budownictwa w ramach Programu Mieszkanie Plus.
Według danych w latach 2016–2022 w Puławach nie powstało żadne mieszkanie w ramach programu Mieszkanie Plus. W 2023 roku rząd zrezygnował z programu Mieszkanie Plus, więc w Puławach już nie powstaną mieszkania z tego programu.

Stypendia sportowe dla sportowców osiągających sukcesy w sportach nieolimpijskich.
W styczniu 2021 Rada Miasta na wniosek Prezydenta podjęła uchwałę, która wprowadziła „dyscypliny nieolimpijskie” do uchwały o nagrodach i wyróżnień Prezydenta Miasta Puławy w dziedzinie sportu. Jednak już w czerwcu 2021 na wniosek Prezydenta Rada Miasta wykreśliła ten zapis. W uchwale pozostały tylko „sporty olimpijskie”.

Kalendarz spotkań prezydenta
Pokazanie pracy samorządu gminnego, informowanie mieszkańców o ważnych tematach poruszanych podczas tematycznych obrad Komisji Rady Miasta Puławy, należy udostępniać nagrania z posiedzeń Komisji w Internecie.

Wprowadzenie Karty Rodziny Osoby Niepełnosprawnej.
Urząd miasta zapewnia, że ulgi i wsparcie ze strony samorządu pełni Puławska Karta Dużej Rodziny. Należy jednak rozróżnić status „dużej rodziny” oraz rodziny osoby z niepełnosprawnością.

Budżet Puław w formie rysunkowej – na co wydatki – strona UM.
Niezrealizowane. Na stronie urzędu miasta w zakładce „Budżet Miasta” ani w BIPie nie ma wizualizacji budżetu w formie rysunkowej.

Urząd dla mieszkańca. Jeden dzień pracy urzędu w godzinach 10–18.
Urząd miasta wcześniej był czynny dla mieszkańców w godzinach 7:30–15:30 a we wtorki 8:00–16:00. Co prawda we wtorki wydłużono godziny otwarcia do godz. 17:00 (link), jednak wciąż jest to krócej niż do obiecanej godziny 18:00.

Darmowa oferta kulturalna dla mieszkańców Puław.
W tej obietnicy kandydat zwracał uwagę, że urząd miasta dofinansowuje wydarzenia (np. festiwal wszystkie strony świata, warsztaty jazzowe), na które wejściówki i tak są płatne dla mieszkańców. Sprawdziliśmy, te wydarzenia nadal są współfinansowane z budżetu miasta i nadal wstęp jest płatny.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź także
Close
Back to top button