Powiat Puławski

Debata o stanie powiatu przed nami

W najbliższą środę odbędzie się kolejna sesja Rady Powiatu Puławskiego. W trakcie jej trwania członkowie Rady pochylą się między innymi nad przedstawionym przez Zarząd Raportem o stanie Powiatu za 2022 rok.

Niemal 200-stronicowy dokument obejmuje swoim zakresem wszystkie podjęte przez włodarzy powiatu działania w zakresie m.in. edukacji, opieki społecznej, inwestycji drogowych i budowlanych i wszelkich innych obszarów, którymi zajmuje się powiatowy samorząd i podległe mu jednostki. Z pełną wersją dokumentu można zapoznać się za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Puławskiego. W dyskusji nad dokumentem radni nie będą mieli ograniczeń czasowych, w tym punkcie głos będą mogli zabrać również mieszkańcy, którzy wcześniej złożyli odpowiedni wniosek i zebrali pod nim wystarczającą liczbę podpisów.

Podczas sesji odbędą się głosowania nad udzieleniem wotum zaufania Zarządowi Powiatu oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za zeszły rok. Posiedzenie odbędzie się w środę w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach o godz. 14:00.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button