Miasto PuławyPowiat Puławski

Konkurs na dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

Starostwo Powiatowe w Puławach ogłosiło konkurs na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach. Obecnie pełniącym obowiązki dyrektora tej placówki jest Jacek Górczyński.

Zgodnie z określonymi w konkursie wymaganiami osoba ubiegająca się o to stanowisko powinna posiadać między innymi stopień nauczyciela mianowanego bądź dyplomowanego, wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela. Ponadto kandydat powinien legitymować się także co najmniej 5-letnim stażem pracy pedagogicznej bądź akademickiej a także mieć ukończone studia bądź kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania placówką oświatową. Wszystkie warunki, które muszą spełniać kandydaci ubiegający się o stanowisko dyrektora MOW są wyszczególnione na stronie internetowej Powiatu Puławskiego.

Niezbędne dokumenty należy składać do 20 grudnia w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Puławach. Kandydaci będą przesłuchiwani przez komisję konkursową, która zostanie powołana uchwałą Zarządu Powiatu.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button