Miasto Puławy

Skład Rady Pożytku Publicznego uzupełniony

Puławska Rada Działalności Pożytku Publicznego 5. Kadencji jest już w pełnym składzie.

Niedawno organizacje pozarządowe wybrały do tego organu sześciu swoich przedstawicieli. Są to Artur Kwapiński, reprezentujący Stowarzyszenie “Przeszłość-Przyszłości”, Justyna Jeżak z Puławskiego Stowarzyszenia Liderów Oświaty “ECHO”, Anna Marzec, działająca w puławskim kole Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, Kamila Salwowska-Duk, członek Towarzystwa Inicjatyw Własnych “Inspiracje”, Renata Szczypa reprezentująca Stowarzyszenie “Rodzina” oraz Edward Księżniak z Fundacji “Obok Nas”.

Oprócz nich w Radzie zasiądą także Andrzej Kuszyk i Kamil Zięcina, obaj jako przedstawiciele Rady Miasta. Skład tego organu uzupełniają Agnieszka Zamojska oraz Edyta Tokarczyk, które reprezentują w nim Prezydenta Miasta Puławy. Rada w nowym składzie będzie funkcjonować przez 2 lata. Do jej zadań należy między innymi opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta czy zabieranie głosu w sprawach funkcjonowania organizacji pozarządowych.Członkowie Rady Pożytku Publicznego swoją funkcję pełnią społecznie, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Puławy za udział w pracach tego ciała nie przysługuje wynagrodzenie.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button