Miasto Puławy

Szkolenia Erasmus+ dla nauczycielek ZSO nr 2 |#LPU24.pl

W ramach projektu Erasmus+ dwie nauczycielki języka angielskiego z ZSO nr 2 im. F. D. Kniaźnina w Puławach uczestniczyły w szkoleniach („21 Century Skills – Gamification, STEAM, Flipped and Coaching” oraz „Including sustainability education In everyday classes with PBL”). Celem uczestnictwa w projekcie była poprawa jakości nauczania poprzez doskonalenie zawodowe i zwiększenie autonomii nauczycieli. Ponadto, poprawa jakości uczenia się oraz zwiększenie autonomiczności i odpowiedzialności uczniów miało być kolejnym rezultatem odbytych szkoleń.

Uczestnictwo w szkoleniach na Malcie i we Francji pozwoliły podnieść nauczycielkom ich kwalifikacje zawodowe i zdobyć umiejętności, które stały się siłą napędową dla innych. Tuż po odbytych warsztatach poprowadziły one własne szkolenia dla grona pedagogicznego z metod i narzędzi, które poznały. W szkole powstała Akademia Rozwoju Kompetencji Nauczycieli, w ramach której została stworzona baza materiałów na zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi.

Uderzającym rezultatem projektu jest poprawa jakości pracy szkoły. Nauczyciele chętnie biorą udział w warsztatach wewnętrznych i szkoleniach w ramach podnoszenia swoich kompetencji i kwalifikacji. Warto podkreślić, że dzięki temu uczniowie oceniają szkołę bardzo wysoko, a w lokalnej przestrzeni publicznej szkoła zyskała ogromną popularność ze względu na nastawienie nauczycieli oraz na atmosferę panującą w szkole.
Szkolenia w ramach projektu Erasmus+ wyposażyło uczestniczki w wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną ze współczesną pedagogiką: 12 kompetencji 21 wieku (Kluczowe 4K: kreatywność, komunikacja, kooperacja, krytyczne myślenie + literacy skills tj.: media, technologia i informacja, life skills, tj: elastyczność, przywództwo, inicjatywność, produktywność i umiejętności społeczne. Umiejętności te pozwolą uczniom zdobywać wiedzę w łatwy i przyjemny sposób i umożliwią dobry start w dorosłe życie. A oto krótka relacja z odbytych szkoleń.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button