Miasto Puławy

Miasto przeznacza fundusze na kulturę

Puławski Urząd Miasta ogłosił nowy konkurs ofert na wsparcie inicjatyw w zakresie kultury, które w bieżącym roku odbędą się w Puławach. Wysokość środków publicznych, które zostaną rozdysponowane na te cele to 140 tys. złotych.

Zdecydowanie najwięcej, bo aż 115 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na inicjatywy służące wzbogaceniu oferty kulturalnej Miasta. Ponadto 15 tys. złotych z miejskiej kasy zostanie rozdysponowane na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego. 10 tys. złotych – to kwota, którą Miasto zamierza przeznaczyć na wsparcie niekomercyjnej działalności wydawniczej. Zadanie kulturalne, które zostanie zgłoszone przez dany podmiot, musi zostać zrealizowane do końca bieżącego roku. Wsparte przez Urząd Miasta wydarzenia kulturalne mają mieć charakter niekomercyjny.

Inicjatywy, które otrzymają dofinansowanie, mają służyć promocji puławskiego dziedzictwa kulturalnego oraz pomóc w zwiększeniu udziału mieszkańców miasta w lokalnych przedsięwzięciach kulturalnych. Instytucje kultury mogą zgłaszać swoje oferty do Urzędu Miasta do 30 marca.

Foto archiwalne

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button