Miasto Puławy

Znamy wykonawcę drogi do hospicjum

O potrzebie wykonania nowej drogi dojazdowej do puławskiego hospicjum przy ul. Niemcewicza mówi się już od wielu lat. Wszystko wskazuje na to, że po długim czasie starań pracowników placówki oraz oczekiwań na odpowiednie decyzje administracyjne inwestycję wreszcie uda się zrealizować.

Zarząd Dróg Miejskich rozstrzygnął bowiem ogłoszony w kwietniu przetarg i wybrał wykonawcę inwestycji. Będzie to firma Hydro Bruk z siedzibą w Cholewiance. Zwycięskie przedsiębiorstwo zaproponowało w konkursie ofert najniższą stawkę spośród trzech uczestniczących w przetargu firm. Puławski Urząd Miasta i tak będzie musiał dołożyć ponad 81 tysięcy złotych do planowanych przez siebie wcześniej 900 tysięcy, aby zrealizować inwestycję. Prace będą obejmować budowę ciągu pieszo-jezdnego o długości ponad 250 metrów, na tym odcinku pojawi się też 10 nowych latarni LED, wykonane zostaną również nowe nasadzenia drzew i krzewów od strony Szkoły Podstawowej nr 6 oraz skateparku.

Planowany czas realizacji inwestycji to 4 miesiące. Kwestia konieczności budowy nowej drogi wybrzmiewała już wielokrotnie w puławskiej przestrzeni publicznej, między innymi na sesjach Rady Miasta. Planowany czas realizacji inwestycji tak wyczekiwanej przez pracowników Hospicjum jak również rodziny pacjentów to 4 miesiące.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button