Miasto Puławy

Matury w Puławach – wyniki |#LPU24.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminu maturalnego. Jak poszło uczniom puławskich szkół?

Blisko 100-procentową zdawalnością matury może pochwalić się II LO im. Komisji Edukacji Narodowej, ze 149 osób zdających jednej przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego. Podobnie sytuacja ma się w I LO I LO im. księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, gdzie ze 154 zdających zdały 152 osoby. Grubo ponad 90-procentową zdawalność odnotowano w III Liceum im. Franciszka Dionizego Kniaźnina, gdzie na 133 zdających egzaminy pomyślnie przeszło 127 osób. Wysokim wynikiem może pochwalić się też m.in. Zespół Szkół Technicznych, gdzie na 159 uczniów egzamin zdało 151.

Przypomnijmy, że maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do egzaminów pisemnych z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego na poziomie podstawowym oraz egzaminów ustnych z języka polskiego i obcego. Ponadto zdający maturę przystępowali do co najmniej jednego egzaminu z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Najwyższą średnią na egzaminie z języka polskiego odnotowano w II LO, gdzie osiągnęła ona poziom niemal 70%. Jeśli chodzi o matematykę, to w “Dziewiątce” i “Czartorychu” odnotowano średnią na tym samym poziomie – 81%. W egzaminie z języka angielskiego nieznacznie lepszy wynik uzyskali maturzyści I LO, których średni wynik to 89% wobec 88% abiturientów z II LO.

Ogólnie w całym powiecie puławskim zdawalność matur została odnotowana na poziomie 87%.

fot. archiwalne

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button