InformacjeMiasto Puławy

Nadzwyczajnie polityczna sesja |#LPU24.pl

Polityczne przepychanki – tak można by w skrócie podsumować czwartą nadzwyczajną sesję Rady Miasta Puławy. Sesja została zwołana na wniosek radnych Koalicji Obywatelskiej i dotyczyła zmiany Statutu Miasta.

Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości już na początku sesji wyrażali swoje niezadowolenie ze sposobu procedowania i z tego, że posiedzenie rozpoczęło się o godz. 19:00. Twierdzili, że zmiana w statucie równie dobrze mogłaby zostać dokonana na sesji absolutoryjnej. Przypomnijmy, że proponowane zmiany dotyczyły sposobu rozstrzygania głosowań w przedmiotowych komisjach. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, do tej pory statut nie przewidywał żadnych regulacji na wypadek równości liczby głosów „za” i „przeciw” co może prowadzić do pata decyzyjnego. Dotyczy to zwłaszcza gremiów z parzystą liczbą radnych, a więc Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Oświaty i Wychowania, Komisji Mieszkaniowej czy Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego. W przypadku remisu w głosowaniach decydujący głos miałby należeć do przewodniczącego komisji lub prowadzącego obrady w razie jego nieobecności wiceprzewodniczącego.

Przedstawiciele wnioskodawców przekonywali, że modyfikacja Statutu jest konieczna ze względu na to, iż Komisja Rewizyjna musi wydać opinię w sprawie udzielenia absolutorium oraz wotum zaufania prezydentowi miasta. Na odbytych już posiedzeniach w tej kadencji Komisja nie wydała opinii właśnie ze względu na pat w głosowaniu. Ostatecznie zmiany w Statucie zostały przegłosowane przy 13 głosach za i 7 wstrzymujących się.

W trakcie posiedzenia dokonano też zmian personalnych w Komisji Rewizyjnej. Do jej składu dokooptowano radnych Annę Szczepańską-Świszcz oraz Roberta Łyszcza. Głosowanie nad uzupełnieniem składu odbyło się bez udziału radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy na znak protestu opuścili salę. Radni wyrazili w ten sposób swoje oburzenie brakiem poparcia dla kandydatury radnego Tomasza Kraszewskiego, który również został zgłoszony do pracy w Komisji Rewizyjnej.

Przypomnijmy, że sesja absolutoryjna Rady Miasta jest planowana 26 czerwca o godz. 15:00.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button