POLECAMY

Trening słuchowy metodą Tomatisa- kreatywne słuchanie stymulujące rozwój

Metoda Tomatisa jest programem stymulacji słuchowej, która ma na celu przezwyciężenie zaburzeń uwagi słuchowej. Umożliwia poprawę umiejętności komunikacji, rozumienia poleceń i mowy, a także jakość własnych wypowiedzi.

Podstawowym założeniem metody jest rozróżnienie słyszenia od słuchania. Słyszenie- jest procesem biernym, zależnym wyłącznie od sprawności narządu słuchu (recepcja dźwięków otoczenia). Słuchanie (uwaga słuchowa)- jest procesem aktywnym (percepcja dźwięku) i wykorzystaniem płynącej z niego informacji. Umiejętność słuchania wpływa na to, jak odbieramy i postrzegamy otaczający nas świat.

Trening słuchowy metodą Tomatisa, prowadzony w Centrum Terapii i Diagnozy Inicjatywa w Puławach, odbywa się na specjalnie dobranym i odpowiednio przygotowanym sprzęcie analogowym. Polega on słuchaniu odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego oraz ćwiczeniach audio wokalnych- praca z mikrofonem.

W metodzie Tomatisa wykorzystuje się dźwięki o wysokich częstotliwościach np. utwory Mozarta, dźwięki te wpływają na lepszą pracę mózgu, pobudzają sferę intelektualną i kreatywność. Innym wykorzystywanym rodzajem muzyki są chorały gregoriańskie, które mają działanie wyciszające, uspokajające i ugruntowują w sferze fizycznej. Te dwa rodzaje muzyki stosuje się naprzemiennie. Podczas pracy z mikrofonem, w późniejszym stadium terapii pacjent czyta lub śpiewa do mikrofonu, w przypadku dzieci niemówiących czyta dorosły, można wówczas wykorzystać głos matki.

Jak mówi prowadząca terapię metodą Tomatisa Katarzyna Kowalska z Centrum Terapii i Diagnozy Inicjatywa, trening ten jest prowadzony zazwyczaj w 2 etapach. Pierwszy to łącznie 30 godzin słuchania, codziennie po 2 godziny, drugi zaś to 15 godzin, także 2 godziny dziennie. Pomiędzy etapami jest od 4 do 8 tygodni przerwy.

Metoda Tomatisa znajduje szerokie zastosowanie, między innymi przy dysleksji i kłopotach w nauce, ADHD, zaburzeniach mowy, zaburzeniach głosu czy centralnych zaburzeniach słuchu. Trening słuchowy może wpłynąć pozytywnie na rozwój uwagi i koncentracji, zdolność zapamiętywania i uczenia się, przetwarzanie sensoryczne i oczywiście percepcję słuchową. Warto wspomnieć, że w Centrum Terapii i Diagnozy Inicjatywa stosowanie tej terapii jest poprzedzone bezpłatną konsultacją połączoną z testem uwagi słuchowej i lateralizacji. Jeśli rodzic zdecyduje się na kontynuowanie terapii u dziecka, test uwagi oraz lateralizacji słuchowej wykonuje się po każdym z etapów celem podsumowania efektów terapii.

Materiał powstał we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną Inicjatywa

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button