Miasto Puławy

Wyniki Azotów za pierwszy kwartał |#LPU24.pl

Grupa Azoty „Puławy” podsumowała swój wynik z pierwszego kwartału bieżącego roku. Niestety, wynik spółki podobnie jak w poprzednich kwartałach jest niekorzystny.

Z komunikatu wydanego przez puławską spółkę dowiadujemy się, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży w pierwszych trzech miesiącach 2024 roku ukształtowały się na poziomie 902 mln zł. Natomiast wynik EBITDA, czyli zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych wyniósł minus 79 mln zł.

Jak czytamy, pierwszy kwartał 2024 roku to okres utrzymującej się niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej na świecie. Popyt na produkty oferowane przez Grupę Kapitałową Puławy pozostawał zbyt niski, aby nastąpiła odbudowa rentowności operacyjnej Grupy, szczególnie przy dalszym spadku cen kluczowych produktów. Ta sytuacja była jednym z głównych czynników determinujących wyniki finansowe Grupy w tym okresie.

Przedstawiciele Azotów dodają, że obecnie ich głównym celem jest stabilizacja sytuacji finansowej Spółki oraz powrót do rentownej produkcji.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button