POLECAMY

Przedszkole Specjalne „Mali Odkrywcy” – miejsce pełne akceptacji i wsparcia

“Każde dziecko jest wyjątkowe, każde zasługuje na indywidualne podejście.”– ta maksyma to nie puste słowa, ale drogowskaz, którym podążają pracownicy Przedszkola Specjalnego „Mali Odkrywcy”, działającego w ramach Spółdzielni Socjalnej INICJATYWA.

Przedszkole funkcjonuje w dwóch oddziałach: przy ul. Gościńczyk 5/9, gdzie znajduje się Punkt Przedszkolny oraz przy ul. Eustachiewicza 1, tu działa Przedszkole Specjalne. Nauczyciele zajmują się wychowaniem, edukacją i terapią dzieci od 2,5 do 9. roku życia. Jak podkreśla nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca jednej z grup, Sylwia Grobel, przedszkole jest otwarte dla każdego dziecka, które wymaga edukacji specjalnej. Nie jest przeszkodą, że dziecko nie mówi, że nie jest odpieluchowane, że przejawia zachowania trudne czy ma trudności z włączeniem się do grupy. Wykwalifikowana kadra pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów SI, fizjoterapeutów w bardzo profesjonalny, zaplanowany sposób pomaga osiągać dzieciom kolejne kamienie milowe w rozwoju.

Chcąc uzyskać jak najlepsze efekty terapeutyczne wszyscy specjaliści pracujący z dzieckiem ściśle ze sobą współpracują. Wspólnie dokonują wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka oraz tworzą dla każdego dziecka indywidualny program edukacyjno-teraeputyczny. Cele, które zostały wyznaczone w programie są realizowane podczas zajęć indywidualnych z dzieckiem (logopedii, zajęć z psychologiem, zajęć pedagogicznych, zajęć Integracji Sensorycznej, fizjoterapii), podczas zajęć grupowych (zajęć komunikacyjnych, treningu umiejętności społecznych, treningu incydentalnego) jak również podczas pracy indywidualnej w sali przedszkolnej.

Podczas zajęć dydaktycznych realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Jak mówi Sylwia Grobel, nauczyciele w szczególny sposób skupiają się na uczeniu dzieci samodzielności i rozwijaniu ich umiejętności życiowych np. umiejętności samodzielnego ubierania się, posługiwania się sztućcami, dbania o czystość i higienę. Ważne miejsce w przedszkolu zajmuje również rozwijanie umiejętności kluczowych takich jak: umiejętność proszenia o daną rzecz, umiejętność czekania na swoją kolej, proszenia o pomoc, proszenia o przerwę, umiejętność odmawiania, postępowania według planu, reakcji na odroczenie czy odmowę, zmianę aktywności oraz wykonywania poleceń. Oprócz zwyczajowych zajęć w przedszkolu dzieci mają szansę uczestniczyć w życiu społecznym, biorąc udział w różnego rodzaju wydarzeniach i uroczystościach, wycieczkach oraz spacerach.

Ze względu na specyfikę potrzeb podopiecznych przedszkola w pracy z dziećmi stosowane są specjalistyczne metody pracy. Wykorzystywane są elementy metody behawioralnej – dzieci wdrażane są do pracy z gospodarką żetonową, łańcuchami zachowań, planami aktywności. W celu rozwijania komunikacji funkcjonalnej wykorzystywane są alternatywne i wspomagające metody komunikacji (PECS), dzieci korzystają z książek komunikacyjnych lub z syntezatora mowy “Mówik”. Inne metody pracy to między innymi: elementy neurosensomotorycznej integracji schematów odruchów wg. S. Masgutowej, terapia ręki, metoda aktywności Knillów, sensoplastyka.

W proces terapeutyczny włączeni są także rodzice, którzy uczestniczą w spotkaniach zespołu pracującego z dzieckiem. Dla rodziców organizowane są warsztaty, konsultacje oraz porady.

Jednym z ważnych czynników, pokazujących profesjonalne podejście i wyróżniających przedszkole spośród innych tego typu placówek, są mało liczne grupy. Trzy nauczycielki wychowania przedszkolnego są przypisane do jednej grupy liczącej sześcioro dzieci. Każda z nauczycielek oprócz ukończonych studiów z zakresu wychowania przedszkolnego ukończyła też studia podyplomowe z zakresu pracy z dziećmi z ASD (spektrum autyzmu) oraz szereg innych studiów i specjalistycznych szkoleń. Praca w małych grupach pozwala na poświęcenie dzieciom możliwie jak najwięcej uwagi oraz wnikliwą obserwację ich potrzeb, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień. Sylwia Grobel zwraca uwagę, że realizacja wychowania przedszkolnego w przedszkolu specjalnym “Mali Odkrywcy” jest dla dzieci szansą na osiągnięcie swojego pełnego potencjału rozwojowego w atmosferze akceptacji i wsparcia.

Materiał powstał we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną Inicjatywa

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button