Miasto PuławyPOLECAMY

Jak pracować z zachowaniami trudnymi?

Występowanie zachowań trudnych u dzieci to z pewnością wyzwanie dla każdego rodzica. Szczególnie ważna jest odpowiednia reakcja, a niekiedy konieczna staje się terapia psychologiczna, o czym mówi współpracująca z Centrum Terapii i Diagnozy Inicjatywa dr Magdalena Bury -Kamińska.

Psycholog zaznacza, że w swojej pracy styka się z różnymi rodzajami zachowań trudnych, takimi jak różne formy agresji i autoagresji, zachowania destrukcyjne (niszczenie przedmiotów) jak również oporowe (bunt, odmowa wykonania polecenia). Głównym kryterium, według którego możemy stwierdzić, że pomoc psychologiczna jest potrzebna, jest fakt występowania zachowania, które przeszkadza dziecku w prawidłowym rozwoju.

Pierwszym krokiem w terapii zawsze jest rzetelna diagnoza, dlatego przeprowadzany jest wywiad z rodzicem, który pozwala poznać problem z jego perspektywy. Ważnym czynnikiem terapii zachowań trudnych jest obserwacja dziecka w trakcie różnych sytuacji; gdy przebywa z rodzicem, w trakcie zabawy z rówieśnikami czy w kontaktach z innymi niż rodzice dorosłymi. Psycholog obserwuje zdolności poznawcze i intelektualne pacjenta. Dzięki obserwacji można stwierdzić, co powoduje zachowania trudne, w jakich sytuacjach się one nasilają czy jak dziecko reaguje po wystąpieniu zachowania problemowego. Pomocny może okazać się kwestionariusz dotyczący zachowań trudnych u dziecka, wypełniają go także pracownicy placówki, do których uczęszcza dziecko.

W Centrum Terapii i Diagnozy Inicjatywa dr Magdalena Bury-Kamińska pracuje z dziećmi z różnymi zaburzeniami, m.in. z osobami w spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, nadaktywnością psychoruchową, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi, z trudnościami emocjonalnymi czy adaptacyjnymi. Tak szerokie spektrum zaburzeń determinuje konieczność ciągłego pogłębiania swojej wiedzy, kończenia kursów i kolejnych studiów. I to właśnie jest cechą specjalistów z Centrum Terapii i Diagnozy Inicjatywa.

Materiał powstał we współpracy z Spółdzielnią Socjalną Inicjatywa

 

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button