Miasto PuławySport

Program Mikro Granty dla wspierania aktywności

Do 14 lipca można składać wnioski w ramach programu Mikro Granty. Inicjatywa jest odpowiedzią Ministerstwa Sportu i Turystyki na zmiany i obniżającą się aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży.

To innowacyjny program wspierający inicjatywy sportowe takie jak zajęcia, turnieje, eventy i konkursy.Jego głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia oraz wsparcie działalności organizacji pozarządowych w tym zakresie.

Aby aplikować do programu należy złożyć wniosek w formie elektronicznej wraz z wymaganymi dokumentami. Możliwe jest złożenie więcej niż jednego wniosku. Uzyskać wsparcie finansowe mogą organizacje sportowe, których celem działalności jest upowszechnianie sportu i kultury fizycznej. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta. Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Realizowany będzie od 1 lipca do 30 listopada 2023 r.

Autor: M. Strzelecka

Fot. archiwalna

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button