Powiat Puławski

Absolutorium i wotum zaufania dla Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu Puławskiego uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. W środę odbyła się sesja absolutoryjna Rady Powiatu, na której większość radnych zdecydowała o przegłosowaniu odpowiednich uchwał w tej sprawie.

Podczas obrad odbywała się dyskusja nad przedstawionym przez Zarząd Powiatu Raportem o Stanie Powiatu Puławskiego za 2022 rok. Niemal 200-stronicowy dokument obejmuje swoim zakresem wszystkie podjęte przez włodarzy powiatu działania w zakresie m.in. edukacji, opieki społecznej, inwestycji drogowych i budowlanych i wszelkich innych obszarów, którymi zajmuje się powiatowy samorząd i podległe mu jednostki.

Starosta Puławski Danuta Smaga stwierdziła, że uzyskanie absolutorium oraz wotum zaufania to “uhonorowanie pracy zarządu”. Podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do pracy na rzecz samorządu w ciągu ostatnich miesięcy.

Foto archiwalne, Powiat Puławski

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button