Informacje

Emeryci i renciści mogą dorobić więcej

Dobre informacje dla rencistów i osób pobierających wcześniejsze emerytury przekazuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od czerwca świadczeniobiorcy będą mogli dorobić więcej, bez konsekwencji dla wysokości swoich emerytur i rent.

Maciej Raszewski – ZUS

Jak przypomina przedstawiciel ZUS Maciej Raszewski, kwoty limitów dla dorabiających do swojego świadczenia rencistów i wcześniejszych emerytów zmieniają się 4 razy w roku, w marcu, czerwcu, we wrześniu i w grudniu. Są 2 rodzaje limitów: tzw. limit dolny, wynoszący 70% przeciętnego wynagrodzenia, od 1 czerwca to kwota 4987 złotych, mamy tu wzrost o 273 złote. Osoby, które dorabiają i osiągają przychód do tej kwoty, nie mają z tego tytułu żadnych konsekwencji. Natomiast górny limit wzrośnie do 9261 złotych 60 groszy 508 złotych, gdy przekroczymy tę granicę, ZUS wstrzyma wypłacanie świadczenia. Osoby, które przekroczą dolny limit, lecz nie przekroczą górnego, otrzymają świadczenie pomniejszone, nie więcej niż o tak zwaną kwotę minimalnego zmniejszenia, wynoszącą w przypadku emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 794 złote, a w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy 595 złotych.

ZUS przypomina, że bez konsekwencji dla swoich świadczeń dorabiać mogą m.in. osoby, które osiągnęły już wiek emerytalny bądź świadczeniobiorcy pobierający rentę dla inwalidów, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button