Miasto Puławy

Czyste Powietrze – UM przypomina o programie

Puławski Urząd Miasta po raz kolejny przypomina o możliwości uzyskania środków finansowych w ramach programu Czyste Powietrze. Jak wyliczają puławscy urzędnicy, według stanu na koniec marca w naszym mieście złożono dotychczas ponad 150 wniosków o dofinansowanie z tej inicjatywy, zawarto już także ponad 100 umów. Ponad 80 przedsięwzięć zostało już zrealizowanych. Kwota wypłaconych do tej pory dotacji w ramach programu Czyste Powietrze w Puławach to ponad półtora miliona złotych.

Cel realizowanego programu, jak wskazuje sama jego nazwa, to poprawa jakości powietrza, przede wszystkim poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Beneficjentem programu może być właściciel bądź współwłaściciel budynku jednorodzinnego, który może wykorzystać pozyskane środki na wymianę źródła ciepła z przestarzałego, szkodliwego dla środowiska na bardziej ekologiczne. Od stycznia bieżącego roku w programie wprowadzono pewne zmiany, m.in. zwiększono kwoty dotacji, ale także progi dochodowe dla gospodarstw domowych, których właściciele chcieliby skorzystać ze środków.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat programu Czyste Powietrze można uzyskać w punkcie konsultacyjnym, który funkcjonuje w Wydziale Ochrony Środowiska puławskiego Urzędu Miasta.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button