Powiat Puławski

Uchwała anty-LGBT Rady Powiatu uchylona

W trakcie ostatniej sesji Rady Powiatu Puławskiego członkowie tego gremium przyjęli uchwałę w sprawie ochrony podstawowych praw i wolności. Pod tą dość enigmatycznie brzmiącą nazwą kryje się dokument, który odnosi się w pośredni sposób do przyjętej w 2019 roku przez radnych obecnej kadencji uchwały dotyczącej “powstrzymania ideologii lansowanej przez subkulturę LGBT w Powiecie Puławskim”.

W przyjętym w środę dokumencie nie pada skrót “LGBT” ani żadne bezpośrednie nawiązanie do niego. W uzasadnieniu dokumentu czytamy o “możliwej błędnej interpretacji” uchwały z 2019 roku i zapewnienia, że celem tamtego stanowiska nie była jakakolwiek dyskryminacja czy naruszenie praw i wolności kogokolwiek. Nowa uchwała zawiera bardzo ogólne zapisy mówiące o sprzeciwie wobec działań naruszających podstawowe prawa i wolności, kwestionujących wartości chronione w Konstytucji czy ingerujących w autonomię wspólnot religijnych. Pomysł przyjęcia tego dokumentu zdziwił niektórych radnych, którzy uważali zapisy projektu za dość oczywiste i nie wymagające przyjmowania specjalnej uchwały.

Ostatecznie dokument został przyjęty stosunkiem głosów 10 za, 4 osoby przeciw i 4 wstrzymały się. Przyjęcie środowej uchwały oznacza, że przegłosowany przez radnych w 2019 roku dokument dotyczący tak zwanej ideologii LGBT stracił moc prawną.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button