Powiat Puławski

Radni powiatowi w obronie Jana Pawła II

Środowa sesja Rady Powiatu Puławskiego przebiegała nieco inaczej niż zazwyczaj. Powodem było pojawienie się w porządku obrad punktów dotyczących spraw światopoglądowych i ideologicznych.

Jednym z nich był projekt uchwały dotyczący obrony dobrego imienia Jana Pawła II. Ma to oczywiście związek z dyskusją jaka w ostatnich tygodniach przetacza się przez Polskę po wyemitowaniu przez TVN24 reportażu Marcina Gutowskiego “Franciszkańska 3”, opisującego sposób działania kurii krakowskiej w przypadkach pedofilii wśród księży z czasów, gdy tą diecezją kierował kard. Karol Wojtyła. Dokument spotkał się z szerokim odzewem i wywołał wiele kontrowersji, a nawet oskarżeń o szkalowanie dobrego imienia Papieża-Polaka.

W podobnym duchu utrzymana została przyjęta przez radnych uchwała. Zawarto w niej zapisy m.in. o “haniebnych próbach podważania autorytetu św. Jana Pawła II” czy “zakwestionowaniu jego świętości”. W dokumencie podkreślono rolę, jaką Jan Paweł II odegrał w historii Polski, Europy i świata. Zdaniem radnych, Karol Wojtyła już jako papież podejmował walkę z pedofilią w Kościele. Członkowie Rady wyrazili swój stanowczy sprzeciw wobec stawiania Karola Wojtyły w złym świetle, jednocześnie krytykując wykorzystywanie jego imienia w bieżącej walce politycznej. Zgodnie z decyzją przewodniczącego Rady Janusza Wawerskiego, treść uchwały została przyjęta przez aklamację. Sposób przyjęcia tego dokumentu został później skrytykowany przez radną Teresę Gutowską.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button