wszystkie

Miasto wesprze kulturę

Miasto Puławy ogłosiło konkurs ofert dotyczący wspierania zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki. Trudna sytuacja budżetowa sprawia, że nakłady na wsparcie inicjatyw kulturalnych będą mniejsze niż przed rokiem.

Na przedsięwzięcia służące wzbogaceniu oferty kulturalnej Miasta, Urząd zamierza przeznaczyć 82 tysiące złotych. Inicjatywy związane z ochroną dziedzictwa kulturowego mogą liczyć na łączne wsparcie w kwocie 10 tysięcy złotych, natomiast 8 tysięcy zostanie rozdysponowane na niekomercyjną działalność wydawniczą. Daje to łączna kwotę 100 tysięcy złotych, aż o 40 tysięcy mniej niż przed rokiem. Realizacja zadania musi nastąpić do końca bieżącego roku. Inicjatywy powinny służyć zwiększeniu uczestnictwa mieszkańców Puław w kulturze oraz ich edukacji artystycznej, jak również budowaniu pozytywnego wizerunku miasta.

Urzędnicy miejscy czekają na propozycje zadań kulturalnych do końca lutego, organizacje powinny je złożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej. O tym, które oferty zostaną najwyżej ocenione i zakwalifikowane do wsparcia, przekonamy się na początku marca.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button