Miasto Puławy

Dodatek elektryczny – komu przysługuje?

W związku z trudną sytuacją na rynku energii elektrycznej odbiorcy na podstawie przyjętej w październiku ustawy mogą starać się o dopłaty. Zgodnie z dokumentem, przysługują one osobom, dla których energia elektryczna jest głównym źródłem ogrzewania domu bądź mieszkania.

Dodatek elektryczny nie przysługuje więc osobom, które otrzymały m.in. dodatek węglowy, dodatek na pellet, gaz LPG czy olej opałowy czy też korzystają z energii elektrycznej pochodzącej z mikroinstalacji. Jednym z warunków otrzymania dopłaty jest fakt zgłoszenia źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego to kwota tysiąca złotych, w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w 2021 roku wyniosło więcej niż 5 MegaWatogodzin, dodatek elektryczny wyniesie 1500 złotych.

Wnioski o wypłacenie dodatku można składać od początku bieżącego miesiąca do lutego przyszłego roku. Mozna to zrobić elektronicznie, poprzez platformę ePUAP bądź w formie tradycyjnej. Wniosek o wypłatę dodatku można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta. Wypełniony egzemplarz można sprawdzić w Wydziale Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych UM, a następnie złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button