Miasto Puławy

Opłaty za śmieci znów w górę?

Mieszkańcy Puław znów mogą się spodziewać podwyżek cen za wywóz odpadów komunalnych. Pojawił się nowy projekt uchwały w tej sprawie.

Przypomnijmy, ze opłata za śmieci po kilku wcześniejszych nieudanych próbach została podniesiona na sesji w lutym bieżącego roku. Od maja stawka opłaty wynosi 27 złotych od jednego mieszkańca za odpady segregowane. Najnowszy projekt uchwały zakłada stawkę za wywóz odpadów komunalnych na poziomie 34 złotych od osoby. Zgodnie z nowym projektem znacznie wzrośnie też cena wywozu za odpady zbierane w sposób nieselektywny, z dotychczasowych 60 złotych na 80 złotych. Graniczna kwota opłaty za miesięczny wywóz śmieci dla osób z Kartą Dużej Rodziny ma wynieść 125 złotych, dotychczas było to 100 złotych. W uzasadnieniu projektu czytamy, że po przeprowadzonej analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok i szacowanych kosztów funkcjonowania systemu w roku bieżącym oraz przyszłym stwierdzono, że opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości nie są wystarczające do pokrycia wydatków związanych ze “zbilansowaniem się” rzeczonego systemu. Uchwała miałaby wejść w życie od 1 stycznia.

Najpierw jednak do jej treści muszą ustosunkować się radni. Doświadczenie ubiegłego roku pokazuje, że większość z nich wcale nie musi poprzeć zmian w proponowanym kształcie. Najbliższa sesja Rady Miasta odbędzie się w czwartek 24 listopada o godz. 15:00, wtedy też radni pochylą się nad projektem.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button