Powiat Puławski

Pieniądze dla Powiatu na cyberbezpieczeństwo

Ponad 337 tysięcy złotych – to kwota pozyskana przez Powiat Puławski w ramach konkursu grantowego “Cyfrowy Powiat” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Te fundusze mają zostać spożytkowane między innymi na zakup oprogramowania, nowoczesnego sprzętu IT czy licencji do realizacji e-usług czy zdalnej pracy.

O tym, jak ważne jest, by samorządy posiadały możliwości do sprawnego wykorzystywania technologii cyfrowych w swojej pracy, przekonaliśmy się w czasie pandemii. Realizowany projekt ma pomóc ułatwić urzędnikom właściwe załatwianie spraw obywateli w sytuacji, gdyby urzędy znów musiały zostać zamknięte dla interesantów. Ponadto dotacje mają także pomóc w zwiększeniu cyberbezpieczeństwa instytucji samorządowych. W swoich założeniach ogólnopolski program “Cyfrowy Powiat” ma być odpowiedzią na braki sprzętu w urzędach czy niewystarczające kompetencje cyfrowe urzędników. Dofinansowanie, które otrzymał Powiat Puławski jest bliskie maksymalnej puli przewidzianej w ramach Programu. Zgodnie z jego założeniami, minimalna wysokość grantu dla jednego samorządu może bowiem wynosić 100 tysięcy złotych, zaś maksymalna – 350 tysięcy złotych.

Łączna pula pieniędzy przewidzianych do rozdysponowania dla samorządów w ramach programu Cyfrowy Powiat to blisko 63 miliony złotych.

Zdj. ilustracyjne

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button