Powiat Puławski

Programy mieszkaniowe dla osób niepełnosprawnych

W dzisiejszym świecie jest coraz więcej możliwości rozwoju dla osób niepełnosprawnych. Powiat Puławski poinformował o przystąpieniu do realizacji dwóch kolejnych programów, skierowanych właśnie do tych osób.

Inicjatywy, których bezpośrednim realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, dotyczą dofinansowania do wynajęcia przez osobę niepełnosprawną samodzielnie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, który spełnia indywidualne kryteria dostępności. W ramach programu “S-A-M Mieszkanie dla absolwenta” o dofinansowanie mogą się ubiegać osoby ze stwierdzonym znacznym stopniem niepełnosprawności, a w przypadku osób z wadami słuchu także te ze stopniem umiarkowanym. Program zakłada pomoc dla osób, które w ciągu ostatnich 3 lat uzyskały status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej bądź wyższej. Wnioskodawca powinien złożyć m.in. oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia bądź podjętej już pracy oraz o braku możliwości zamieszkania w miejscowości aktywności zawodowej.

Druga inicjatywa “S-A-M Dostępne Mieszkanie” skierowana jest przede wszystkim do osób poruszających się na wózku inwalidzkim poniżej 65. roku życia. Celem programu jest zapewnienie niepełnosprawnym miejsca do życia pozbawionego barier architektonicznych.

Nabór wniosków w obu programach został już uruchomiony, można je składać za pośrednictwem platformy internetowej Systemu Obsługi Wsparcia. Szczegółowe informacje o inicjatywach na rzecz osób niepełnosprawnych można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz na stronie internetowej PFRON.

Zdj. ilustracyjne

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button