Powiat Puławski

Starostwo ogłasza nabór na dyrektora Placówek Wychowawczych

Starostwo Powiatowe w Puławach ogłosiło nabór na stanowisko dyrektora prowadzonych przez siebie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, w których swoją działalność prowadzi puławski Dom Dziecka.

Wymagania stawiane przed kandydatami to posiadanie m.in. tytułu magistra lub równorzędnego na kierunkach pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia bądź nauki o rodzinie lub innego kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą bądź pracę socjalną. Kandydat powinien legitymować się co najmniej 3-letnim stażem pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną. Osoba aplikująca o posadę powinna też posiadać wiedzę prawną z zakresu administracji publicznej i prawa samorządowego.

Lista wszystkich niezbędnych dokumentów, które kandydaci na dyrektora powinni złożyć, jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach. Nabór trwa do 16 września.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button