InformacjeMiasto Puławy

Zmiany w wypłatach świadczeń dla Polaków, którzy przyjęli Ukraińców

Wraz z początkiem lipca weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących otrzymywania świadczeń pieniężnych przez osoby, które udzieliły schronienia obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną.

Zmiany dotyczą kwestii posiadania przez obywateli Ukrainy numeru PESEL i uzależnionej od tego pomocy. Zgodnie ze zmianami pomoc przysługuje także na tych obywateli Ukrainy, którzy przed 30 kwietnia nie posiadali numeru PESEL. Do 15 lipca można składać wnioski o otrzymanie świadczeń pomocowych w wysokości 40 złotych dziennie na osobę. Wnioski mają dotyczyć okresu przed 30 kwietnia, czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL przez obywateli Ukrainy. Dokumenty złożone po 15 lipca nie będą rozpatrywane. Zgodnie z przepisami świadczenie pomocowe obowiązuje za okres nie dłuższy niż 120 dni i jest wypłacane za już odbyty okres pomocy.

Mieszkańcy Puław, którym świadczenie za wyżej wymieniony okres przysługuje, mogą zgłosić wniosek do MOPS-u w formie papierowej bądź drogą elektroniczną poprzez platformę e-PUAP.

 

 

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button