Miasto Puławy

Kawiarnia na Wólce czeka na najemcę

Jak już informowaliśmy, rozpoczęto procedurę wyłonienia najemcy dla zlokalizowanego przy ul. Wczasowej na osiedlu Wólka Profecka Pawilonu Gastronomicznego. Oferty w kolejnym ogłoszonym już przetargu można składać jeszcze do środy 6 lipca.

Zgodnie z przedstawionymi przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe Puławy zasadami, przewidywany okres najmu obejmuje czas do końca bieżącego roku. Przedstawiciele podmiotów, które byłyby chętne wydzierżawić obiekt, powinni przedstawić swoją ofertę cenową. Wśród licznych wymagań stawianych dzierżawcy znajdują się: podpisanie umowy najmu, prowadzenie działalności zgodne z przeznaczeniem obiektu, podpisanie umowy na wywóz nieczystości stałych oraz płynnych z firmą, mającą odpowiednie uprawnienia czy podpisanie umowy na sprzedaż energii elektrycznej ze służbami Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy. Ponadto dzierżawcy będą musieli podpisać załącznik – protokół zdawczo odbiorczy wyposażenia pawilonu gastronomicznego, jak również załącznik dotyczący zakazu używania paliwa płynnego (gazowego) w budynku pawilonu gastronomicznego i terenie Ośrodka Wypoczynkowego n/Wisłą oraz przedstawić protokół kontroli przeprowadzonej przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dopuszczający obiekt do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego n/Wisłą.

Jak już wspomnieliśmy, oferty można składać do 6 lipca w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kawiarnia w Ośrodku Wypoczynkowym n./Wisłą.”. Należy je dostarczyć do budynku E-20 pokój nr 12 Zakładów Azotowych.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button