Miasto Puławy

Plan zagospodarowania przestrzennego Centrum – można składać wnioski

W Biuletynie Informacji Publicznej puławskiego Urzędu Miasta pojawiło się obwieszczenie wydane przez prezydenta Pawła Maja o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Usługowe cz. A (wschód). Jest to obszar obejmujący swoisty “trójkąt” pomiędzy ulicami Partyzantów, Wojska Polskiego oraz Lubelską.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru jest realizowana w związku z listopadową uchwałą Rady Miasta. W tym dokumencie czytamy, że “zmiana planu obejmuje zapisy dotyczące parametrów podziałów działek na obszarze całego planu miejscowego”.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z planem za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta w zakładkach Planowanie przestrzenne/Dokumenty planistyczne w opracowaniu. W terminie do 3 czerwca można składać wnioski do przedstawionego planu w formie pisemnej na adres Prezydenta Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5 bądź drogą elektroniczną na adres Urzędu Miasta um@um.pulawy.pl. Wniosek, aby został rozpatrzony, powinien zawierać dane wnioskodawcy jak również oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button