Miasto Puławy

Ośrodek Kuratorski nr 1 w Puławach pomaga nieletnim

Ośrodek Kuratorski nr 1 w Puławach zorganizował konferencję, podczas której kuratorzy opowiedzieli o swojej pracy. To pierwszy i jedyny ośrodek w Puławach pełniący działania profilaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjno-terapeutyczne dla nieletnich.

Pod skrzydła placówki trafiają młode osoby, którym sąd wyznaczy konieczność profesjonalnego wsparcia, by poprawić funkcjonowanie w społeczeństwie i odpowiednio przygotować je na dorosłe życie.

Jak mówi Edyta Ignatowicz, zastępca Kuratora Okręgowego, ośrodki kuratorskie pełnią funkcję resocjalizacyjną i są jednym z ustawowych środków stosowanych wobec nieletnich. W jej ocenie taki ośrodek powinien funkcjonować przy każdym Sądzie Rejonowym. Według przedstawicielki Sądu Okręgowego w Lublinie, kurator powinien pełnić rolę mentora dla zmagającej się z problemami młodzieży jak również wspierać środowisko rodzinne młodych osób.

Edyta Ignatowicz – zastępca Kuratora Okręgowego, Sąd Okręgowy w Lublinie

Kierownik Ośrodka Kuratorskiego w Puławach Magdalena Chołody mówiła o pracy ośrodka. Pracownicy Ośrodka starają się zaangażować młodzież w różnego rodzaju aktywności, m.in. poprzez wyjścia na basen, na narty, alpakoterapię, artterapię i wiele innych. Głównym działaniem jest codzienna praca przy odrabianiu lekcji z młodzieżą. Jak dodaje kurator społeczny Olga Bernat, pracownicy Ośrodka starają się przede wszystkim pokazać młodzieży alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, rozwijać ich pasje, wykrzesać z nich dobro, które w nich drzemie. Kurator zawodowy Jarosław Próchniak mówił, że młodzież wzięła aktywny udział w pomocy uchodźcom z Ukrainy, między innymi na MOP Markuszów.

Magdalena Chołody – kierownik Ośrodka Kuratorskiego nr 1 w Puławach, Olga Bernat –  kurator społeczny z Ośrodka Kuratorskiego nr 1 w Puławach, Jarosław Próchniak – kurator zawodowy Ośrodka Kuratorskiego nr 1 w Puławach

Ośrodek Kuratorski nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Puławach powstał w 2020 r. Ze względu na pandemię nie było do tej pory możliwości pokazania pracy puławskich kuratorów. W konferencji wzięli udział głównie przedstawiciele różnych instytucji pomocowych z terenu powiatu puławskiego, pracownicy Sądu Rejonowego oraz Komendy Powiatowej Policji w Puławach.

Autor: M. Owczarz, A. Koter

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button