InformacjeMiasto Puławy

Dotacje na zbieranie deszczówki z UM

Od 19 kwietnia Urząd Miasta Puławy uruchomił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie systemów do zbierania i wykorzystywania wody opadowej w naszym mieście.

Rozwiązania te mają służyć polepszeniu naturalnej retencji na obszarze Miasta oraz chronić wody powierzchniowe i podziemne przed zanieczyszczeniem. Dotacja w ramach miejskiego programu może być wykorzystana do pokrycia kosztów zakupu, montażu oraz budowy elementów wchodzących w skład systemów deszczowych. Zgodnie z zasadami, przyznanie dotacji zależy między innymi od ilości potencjalnie retencjonowanej wody. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się osoby fizyczne, mające prawo do nieruchomości. Wysokość dotacji może wynieść do 50% kosztów danego zadania, przy czym maksymalna kwota wsparcia to 3 tysiące złotych.

Wypłata środków finansowych zgodnie z regulaminem następuje już po zrealizowaniu samej inwestycji, przed przekazaniem dotacji Miasto może dokonać kontroli zadania objętego wsparciem. Ostateczny termin na składanie wniosków upływa we wrześniu, jednak nie warto z tym zwlekać gdyż wnioski będą rozpatrywane przez puławski Urząd Miasta jedynie do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Szczegółowy regulamin korzystania z dotacji jest dostępny na stronie internetowej puławskiego Urzędu Miasta.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button