Powiat Puławski

Starostwo organizuje konkursy na dyrektorów szkół

Starostwo Powiatowe w Puławach ogłosiło konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek, dla których jest organem prowadzącym.

Dotyczy to Zespołu Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej, Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej, Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie, Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Podstawowe wymagania wobec kandydata na stanowisko kierownicze do wyżej wymienionych placówek to między innymi wykształcenie wyższe, posiadanie stopnia nauczyciela mianowanego bądź dyplomowanego czy co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej. Kandydaci powinni przedstawić swoją koncepcję funkcjonowania placówki, do której aplikują, a także swój życiorys wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej. Pełna lista dokumentów, które powinny przygotować osoby chętne do objęcia dyrektorskich stanowisk, jest dostępna na stronie internetowej puławskiego Starostwa Powiatowego.

Oferty można składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa do 22 kwietnia w dni robocze w godz. 7:00-15:00. Kandydaci mogą składać dokumenty również w formie elektronicznej.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button