InformacjeMiasto Puławy

Kwota za sponsoring hali zostanie ujawniona?

Wysokość kwoty, którą Grupa Azoty płaci za sponsoring hali sportowej przy ul. Lubelskiej, jest jedną z najpilniej strzeżonych tajemnic naszego miasta. O ujawnienie szczegółów finansowych umowy sponsoringowej zawartej pomiędzy Miastem a Grupą Azoty w listopadzie ubiegłego roku, wielokrotnie apelowali zarówno miejscy radni jak i lubelska Fundacja Wolności.

Ta druga organizacja zwróciła się o rozstrzygnięcie tej sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie. Organ ten na początku miesiąca rozpatrzył odwołanie Fundacji Wolności od decyzji władz miasta, które odmówiły udostępnienia informacji publicznej, tłumacząc, że jest to element “tajemnicy przedsiębiorstwa” Grupy Azoty. Ich zdaniem ujawnienie informacji z umowy sponsoringowej wiązałoby się z naruszeniem pozycji rynkowej Grupy Azoty oraz mogłoby pociągnąć za sobą szkody majątkowe. Fundacja Wolności stoi zaś na stanowisku, że współfinansowanie obiektu publicznego, którym bez wątpienia jest hala widowiskowo-sportowa przy ul. Lubelskiej, musi być jawne i transparentne. Zdaniem jej przedstawicieli, ujawnienie treści umowy sponsoringowej jest “konieczne ze względu na potrzebę kontroli działalności samorządu”.

W swojej decyzji Samorządowe Kolegium Odwoławcze przyznało rację Fundacji Wolności uznając, że umowa sponsoringowa pomiędzy Miastem a Grupą Azoty nie może zawierać informacji stanowiących “tajemnicę przedsiębiorstwa”. SKO dodaje również, że “każdy podmiot prywatny przekazujący środki finansowe na cele publiczne (…) musi liczyć się z tym, że kwota wsparcia będzie upubliczniona i powszechnie dostępna”.

Od tej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w ciągu 14 dni.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button