Miasto Puławy

Radni przyjmą regulamin handlu na targowisku w weekendy

Wśród wielu punktów wyznaczonej na najbliższy czwartek sesji radnych miejskich jest przyjęcie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników na targowisku miejskim.

Zgodnie z wyznaczonymi zasadami handlować można na terenach targowisk przy ulicach Składowej, Norwida oraz Dęblińskiej w piątki i soboty od 7:00 do 14:00. Projekt uchwały został przygotowany w związku z nowym obowiązkiem ustawowym nałożonym na rady gminy. Zgodnie z nowymi przepisami są one zobowiązane do wyznaczenia w drodze uchwały miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników. Rolnicy po spełnieniu szeregu warunków mogą sprzedawać m.in. artykuły spożywcze, produkty rolne oraz wyroby rękodzieła. Od sprzedających wymaga się m.in. umieszczenia w sposób widoczny ceny na sprzedawanych towarach, a także wyraźnego oznaczenia samego stoiska, jak również posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

Najbliższa sesja Rady Miasta odbędzie się w czwartek o godz. 16:00. Jej przebieg można śledzić za pośrednictwem serwisu esesja.tv.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button