Informacje

Województwo przyzna nagrody kulturalne

168 tysięcy złotych – tyle w tym roku przeznaczy Zarząd Województwa Lubelskiego na wyróżnienia w dziedzinie kultury dla uzdolnionych twórców. Wnioski o przyznanie Nagród Kulturalnych Województwa Lubelskiego można składać do końca października bieżącego roku.

Nagrody są przyznawane w kilku kategoriach: w dziedzinie twórczości artystycznej, za upowszechnianie kultury, za ochronę dóbr kultury, z racji pielęgnowania i ochrony tradycji regionu czy wreszcie za całokształt działalności kulturalnej. Przewidziano zarówno nagrody indywidualne jak i zbiorowe.

Inną formą pomocy dla młodych, uzdolnionych osób są Stypendia Artystyczne Województwa Lubelskiego. Twórcy mogą starać się o wyróżnienie w następujących dziedzinach: muzyka, sztuki wizualne, teatr, taniec, film, literatura, opieka nad zabytkami, animacja kulturalna oraz twórczość ludowa. W przypadku Stypendiów Artystycznych przyznane zostaną nagrody w kategoriach “najmłodszy twórca” – tutaj o wyróżnienie może starać się osoba niepełnoletnia, a także “młody twórca kultury” – w tym przypadku stypendium przyznawane jest osobie dorosłej, która nie ukończyła 40. roku życia. W zależności od indywidualnych osiągnięć kandydata miesięczne wsparcie może wynieść od 200 do 1000 złotych.

Wnioski o Stypendium Artystyczne można składać tylko do końca stycznia, osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie przy ul. Grottgera. Dokumenty niezbędne do złożenia wniosków można znaleźć na stronie internetowej tej instytucji pod adresem www.lubelskie.pl.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button