Powiat Puławski

Budżet Powiatu na przyszły rok przyjęty

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Rada Powiatu Puławskiego podczas swojego posiedzenia przyjęła projekt uchwały budżetowej na przyszły rok.

Zgodnie z zatwierdzonym przez radnych dokumentem dochody Powiatu mają wynieść nieco ponad 147 milionów złotych, zaś wydatki mają być o około 10 milionów złotych większe. Prawie połowę budżetowych wydatków pokryją zadania związane z funkcjonowaniem oświaty. Najważniejsze zaplanowane na 2022 rok inwestycje drogowe to prace na odcinkach Trzcianki—Tomaszów-Klikawa a także Janowice-Baryczka. W planach jest także rewitalizacja obiektu MOS w Puławach oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku puławskiego „emdeku”.

Budżet Powiatu Puławskiego na 2022 rok został przyjęty 19 głosami „za” przy 3 „wstrzymujących się”.

Foto archiwalne: Powiat Puławski

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button