InformacjePowiat Puławski

Wolontariusze z Powiatu Puławskiego nagrodzeni [VIDEO]

W piątek w samo południe w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Puławach odbyła się uroczysta gala z racji Powiatowego Dnia Wolontariatu. Zainicjowana przez Starostę Puławskiego Danutę Smagę w 2019 roku impreza ma na celu wyróżnienie wszystkich osób szczególnie zaangażowanych w bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi na terenie naszego powiatu.

Podczas trzeciej edycji Powiatowego Dnia Wolontariatu przyznano łącznie 29 nagród. Oprócz osób indywidualnych zaangażowanych w działalność wolontariacką, nagrodzono także jednostki OSP w Końskowoli i Gołębiu, wolontariuszy z I Liceum im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach oraz zespół Caritas przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach. Laureaci otrzymywali ręcznie wykonaną statuetkę oraz dyplom, a w przypadku osób fizycznych była to także nagroda finansowa.

Karolina Stępień, Mirosław Kozioł, Alicja Księska – laureaci nagrody

Uroczystość była połączona z konferencją dotyczącą współpracy samorządów z trzecim sektorem. Swoje prelekcje wygłosili na niej między innymi Starosta Puławski Danuta Smaga, okoliczni burmistrzowie i wójtowie, oraz przedstawiciele organizacji wolontariackich działających na terenie naszego powiatu.

Pełna lista nagrodzonych: 

Skwarek

Sylwia

Od ponad 10 lat jest działaczką społeczną, prezes stowarzyszenia Kobiet Gminy Końskowola Róża, członek Pow. Rady Dział. Pożytku Publicznego, działacz Ośrodka Wsparcia Środowiskowego Nadzieja, animator w Dziennym Domu Pomocy w Starej Wsi

Krawczyk

Elżbieta

W latach 2020-21 prowadziła aktywne działania na rzecz seniorów, w okresie pandemii organizowała im spotkania i aktywność na świeżym powietrzu, przyczyniając się do ich lepszego zdrowia i samopoczucia.

Wrotna

Marlena

Sekretarz Fundacji “Obok Nas”, wolontariusz Stowarzyszenia Przeszłość-Przyszłości, animator i organizator wydarzeń, zbiórek i warsztatów.

Księska

Alicja

Działaczka Samorządu Uczniowskiego, animatorka młodzieżowej kultury, organizuje i bierze udział w akcjach charytatywnych, ściśle współpracuje z KOKPiT, daje rówieśnikom przykład bezinteresownej pomocy bliźnim. Współpracuje z fundacją “Latający Ludzie” oraz z Referatem Kultury UM Kazimierz Dolny.

Mizura

Artur

Sołtys Klikawy, zaangażowany w powstanie Świetlicy Wiejskiej, organizator pikników. Dzięki jego społecznemu zaangażowaniu powstały nasadzenia wokół świetlicy. Włącza się także w organizację imprez dla dzieci oraz projektów charytatywnych oraz w akcje społeczne.

Słomka

Anna

Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza w ZSO nr 2 w Puławach, prowadzi szkolenia dla wolontariuszy, współpracuje z Dziennym Ośrodkiem Adaptacyjnym, ŚDŚ w Wólce Profeckiej, Schroniskiem Brata Alberta w Puławach, Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Puławach, Hospicjum oraz Fundacją Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych “Mazowiacy”.

Oleś

Monika

Wolontariuszka Szkolnego Klubu Wolontariusza w ZSO nr 2 w Puławach. Działa na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt, pomagała w balu karnawałowo-walentynkowym w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym w Puławach, kolędach, przygotowywała paczki dla podopiecznych Brata Alberta. Brała aktywny udział w zajęciach i warsztatach w Centrum Terapii i Diagnozy Inicjatywa, aktywna działaczka na rzecz ŚDS.

Małecki

Paweł

Współpracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach, zaangażowany w pomoc ludziom chorym na Covid-19, działacz na rzecz społeczności lokalnej.

Gutkowska

Agnieszka

Od 12 lat opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza w ZSO nr 2 w Puławach, prowadzi szkolenia dla wolontariuszy, współpracuje z Dziennym Ośrodkiem Adaptacyjnym, ŚDŚ w Wólce Profeckiej, Schroniskiem Brata Alberta w Puławach, Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Puławach, Hospicjum oraz Fundacją Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych “Mazowiacy”.

Pawłowska

Ewelina

Od 15 lat opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza w ZSO nr 2 w Puławach, prowadzi szkolenia dla wolontariuszy, współpracuje z Dziennym Ośrodkiem Adaptacyjnym, ŚDŚ w Wólce Profeckiej, Schroniskiem Brata Alberta w Puławach, Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Puławach, Hospicjum oraz Fundacją Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych “Mazowiacy”.

Ochotnicza Straż Pożarna w Końskowoli

 

Druhowie z Ochotniczej Straży pożarnej w Końskowoli oprócz swoich statutowych zadań przeprowadzili w bieżącym roku kilka honorowych zbiórek krwi we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Zbiórki były także objęte patronatem honorowym Starosty Puławskiego. Strażacy pozyskali także do współpracy lokalne samorządy – powiatowy i gminny oraz partnerów instytucjonalnych i prywatnych. Dzięki tej współpracy udało się im osiągnąć  wymierne rezultaty. Nie bez znaczenia jest również fakt angażowania w tę szlachetną akcję lokalnej społeczności, a zwłaszcza młodzieży szkolnej. Projekty strażaków zostały docenione w plebiscycie Kuriera Lubelskiego – jednostka zajęła 1 miejsce w powiecie i 4 miejsce w województwie Lubelskim.

Ochotnicza Straż Pożarna w Gołębiu

 

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołębiu oprócz swoich statutowych zadań przeprowadzili w bieżącym roku kilka honorowych zbiórek krwi we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Strażacy pozyskali także do współpracy lokalne samorządy – powiatowy i gminny oraz partnerów instytucjonalnych i prywatnych. Dzięki tej współpracy udało się im osiągnąć  wymierne rezultaty. Nie bez znaczenia jest również fakt angażowania w tę szlachetną akcję lokalnej społeczności, a zwłaszcza młodzieży. Dodatkowo druhowie prowadzili zbiórkę elektrośmieci, przy okazji edukując środowiskowo społeczeństwo.

Kowalczyk

Stanisław

Od 2015 r. sołtys Baranowa, działa w Klubie Seniora podejmując liczne działania oparte na wolontariacie, m.in.. Pomaga osobom potrzebującym pomocy, organizuje wyjazdy, pomaga w uroczystościach gminnych.

Krygier

Bożena Anna

Nauczyciel. Członek zarządu Stowarzyszenia Rodzina, aktywny działacz wolontariacki, organizatorka letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci, organizatorka konkursów i społecznie pożytecznych akcji, w tym np. Wigilii Miejskiej.

Kozioł

Mirosław

Opiekun Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży KANA, promuje wolontariat wśród młodzieży, angażuje się w akcje charytatywne. Organizował np. Dzień Dziecka, pomagał przy Rowerowym Wyścigu po Kremówki, pomagał w zbiórce po wybuchu na ul. Krótkiej w Puławach, zaangażowany w Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

Rudnik

Bogdan

Od 10 lat wolontariusz Stowarzyszenia Rodzina, podejmuje działania o charakterze kulturowym, religijnym i sportowym. Wspiera stowarzyszenie w Orszaku Trzech Króli, uroczystościach i akcjach charytatywnych. Jest twórcą Chlebka Albertyńskiego, uczestniczy przy organizacji Dni Papieskich.

Rudnik

Monika

Od 10 lata wolontariusz Stowarzyszenia Rodzina, podejmuje działania o charakterze kulturowym, religijnym i sportowym. Wspiera stowarzyszenie w Orszaku Trzech Króli, uroczystościach i akcjach charytatywnych, uczestniczy przy organizacji Dni Papieskich.

Oroń

Patrycja

Członek Nieformalnej grupy działania Emerka powołanej przez Fundację Latający Ludzie w Kazimierzu Dolnym. Brała udział w zbiórce darów na rzecz Franka Fernezy, rodziny Duniów oraz w akcjach pomocowych szkoły w Kazimierzu. Zaangażowana w promocję pomocy psychologicznej dla nastolatków, realizuje projekt Samoświadomi.

Stefanek

Julia

Aktywna działaczka społeczna w gminie Kazimierz Dolny, Członek Nieformalnej grupy działania Emerka powołanej przez Fundację Latający Ludzie w Kazimierzu Dolnym. Brała udział w zbiórce darów na rzecz Franka Fernezy, rodziny Duniów oraz w akcjach pomocowych szkoły w Kazimierzu. Zaangażowana w promocję pomocy psychologicznej dla nastolatków, realizuje projekt Samoświadomi.

Wawer

Irena Anna

Zaangażowana w pomoc bliźnim, przez ponad dwa lata bezinteresownie opiekowała się chorym na nowotwór ludziom, ich domem oraz zwierzętami, wspomagając ich  także finansowo. Po śmierci właścicielki wzięła pod opiekę jej zwierzęta.

Sęk

Janina

Członkini Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Bratek w Puławach, pełni w stowarzyszeniu funkcję skarbnika.

Kasperek

Stanisław

Członek Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Bratek w Puławach od 1983 roku, pełnił w stowarzyszeniu funkcję wiceprezesa dwie kadencje, obecnie działa na rzecz osób potrzebujących pomocy.

Stępień

Karolina

Działaczka Fundacji Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa, jeździ na interwencje, pomaga chorym zwierzętom, ratując każdego roku setki zwierząt.

Chrzan

Małgorzata

Pielęgniarka SP ZOZ w Baranowie, działa na rzecz ludzi potrzebujących, opiekuje się nimi, współpracuje z GCK, pomaga w zabezpieczaniu medycznym imprez. Angażuje się w działalność na rzecz bezpieczeństwa dzieci w sieci, jest wolontariuszką.

Rafalski

Marcin

Wolontariusz Puławskiej Fundacji Osób Niepełnosprawnych PA-KT. Udziela się w organizacji spotkań, wykonuje naprawy sprzętu rehabilitacyjnego, pomaga w zakupach, uczy niepełnosprawnych w korzystaniu ze sprzętu komputerowego.

Wajszczuk

Krystyna

Aktywna członkini Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Puławach, przedstawicielka Związku przy Radzie Seniorów w Puławach. Działa na rzecz osób starszych, udziela się społecznie, współpracuje przy organizacji Senioriad.

Wolontariusze z I LO im. ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach

 

Grupa udziela się społecznie, współpracując z lokalnymi fundacjami i stowarzyszeniami, a także Grupą Azoty Puławy. Młodzież bierze udział w akcjach charytatywnych jak np. Kwesta na rzecz Hospicjum,  organizacja paczek świątecznych, kiermasze charytatywne, zbiórki darów dla podopiecznych SOSW i bezdomnych. Współpracują z Caritas.

Siostra Anuarita EwaTutka

 

Siostra ze Zgromadzenia Benedyktynek Misjonarek jest dyrektorem Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego i wiceprezesem Fundacji Benedyktyńskiej Zakątek w Puławach. Jest organizatorką takich akcji jak np. Anioł Dobroci, Turnieje charytatywne, Niebieski Bieg z Aniołem. Prowadzi szeroko zakrojoną pomoc psychologiczno-społeczną dla rodziców niepełnosprawnych dzieci, jest autorką wielu projektów pomocowych.

Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach

 

Od ponad 20 lat zespół Caritas prowadzi działalność wolontariacko-charytatywną. Pozyskuje produkty spożywcze, organizuje paczki świąteczne, prowadzi pomoc interwencyjną dla potrzebujących

 

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button