Miasto Puławy

Dotacje dla żłobków i klubów dziecięcych uchwalone

Radni miejscy podczas swojej ostatniej sesji zajęli się kwestią dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce. Nowa uchwała była konieczna, gdyż zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej dotacja przysługuje na każde dziecko zapisane do danej formy opieki, a nie tylko na te faktycznie z niej korzystające.

Wysokość dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na jedno dziecko objęte taką formą opieki to 300 złotych miesięcznie. Z kolei podmioty prowadzące na terenie naszego miasta kluby dziecięce mogą liczyć ze strony Miasta na wsparcie w wysokości 160 złotych miesięcznie na jedno dziecko. Taką samą kwotę otrzymają dzienni opiekunowie prowadzący działalność na własny rachunek lub podmioty zatrudniające tych opiekunów.

Podmiot, któremu dotacja celowa została udzielona, ma obowiązek do 5 dnia każdego miesiąca złożyć informację o liczbie dzieci objętych opieką według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na jaki przyznawana jest dotacja. Przyjęta przez radnych uchwała wejdzie w życie wraz z początkiem nowego roku.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button