Miasto Puławy

Petycja “przeciw segregacji sanitarnej” odrzucona

Grupa mieszkańców zwróciła się do Rady Miasta z petycją dotyczącą sprzeciwu wobec “działań dyskryminacyjnych związanych z brakiem szczepień przeciw COVID-19”. Autorzy tego dokumentu zaoferowali członkom Rady Miasta Puławy wsparcie w kwestii edukacji na temat “stanu faktycznego w sprawie epidemii Covid-19 w Polsce”.

Wnioskodawcy chcieli między innymi, aby Miasto zadeklarowało, że nie będzie wprowadzać żadnych zasad uniemożliwiających korzystanie z obiektów użyteczności publicznej osobom niezaszczepionym. Zgodnie z ich petycją Rada Miasta miałaby przeciwstawić się jakimkolwiek próbom podziału mieszkańców na kategorię lepszą – zaszczepionych oraz gorszą – niezaszczepionych.

Na początku listopada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odrzuciła przedłożoną petycję, uznając ją za bezzasadną. W uzasadnieniu tej decyzji zaznaczono, że kwestie poruszone w treści dokumentu podpisanego przez grupę mieszkańców nie mieszczą się w kompetencjach Rady Miasta. Poza tym Komisja jest zdania, że powszechne szczepienia przeciw Covid-19 stanowią ważny element wytworzenia tak zwanej odporności zbiorowej w społeczeństwie. Dlatego też przyjmowanie petycji pośrednio stanowiącej dezaprobatę dla szczepień jest w ocenie radnych nieuzasadnione.

Zdanie członków Komisji podzieliła Rada Miasta, która na czwartkowej sesji odrzuciła wspomnianą petycję.

Powiązane artykuły

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button