Miasto Puławy

Burzliwa dyskusja o MZK

Ponad osiem godzin trwała czwartkowa dyskusja radnych Miasta Puławy na temat aktualnego stanu funkcjonowania spółki MZK Puławy. Sprawa była już poruszana na poprzednich sesjach, kiedy do przewodniczącej Rady Miasta oraz prezydenta Puław wpłynęły pisma związkowców zaniepokojonych sytuacją swojej firmy. W związku z tym postanowiono poświęcić temu zagadnieniu czas na specjalnym spotkaniu radnych.

Obecny stan spółki przedstawili prezydent Paweł Maj oraz prezes MZK Piotr Konieczny. W swojej wypowiedzi prezydent Maj wskazał, że w 2020 roku z powodu obostrzeń związanych z pandemią przychód ze sprzedaży biletów był niższy w stosunku do roku poprzedniego o milion 700 tysięcy złotych. Mimo wszystko zapewnił jednak, że sama spółka znajduje się we względnie dobrej sytuacji finansowej. Przypomniał równocześnie, że jednym z podstawowych problemów jest fakt niewystarczającej partycypacji gmin ościennych w kosztach przewozu osób, realizowanych przez puławski zakład komunikacji. Póki co, do porozumienia między włodarzami okolicznych samorządów a puławskim magistratem w tej sprawie nie doszło. Taka sytuacja mogłaby spowodować brak kursów lub znaczne zmniejszenie ich częstotliwości do gmin ościennych, nawet o 620 tysięcy wozokilometrów. To z kolei, zdaniem związkowców, spowoduje drastyczne redukcje etatów. Propozycje prezydenta Maja to między innymi zmiana liczby stref przewozowych, a kursy MZK miałyby być zwiększone na terenie miasta o około 20%. Kolejna propozycja prezydenta to również jeden rodzaj biletu ulgowego, stanowiącego 50% ceny biletu normalnego zarówno dla korzystających z ulgi gminnej jak i ustawowej.  Włodarz naszego miasta jak stwierdził, “myśli” też o wprowadzeniu stref płatnego parkowania.

Część radnych miała bardzo wiele uwag i zastrzeżeń do dotychczasowych działań prezydenta Maja oraz przedstawionych przez niego propozycji, zarzucając mu opieszałość i brak konkretnej wizji w rozwiązaniu problemu. Podczas debaty padały pomysły utworzenia związku powiatowo-gminnego, jednak prezydent Maj pozostawał sceptyczny co do tej idei. Po bardzo długiej i burzliwej dyskusji przyjęto stanowisko wzywające prezydenta Maja do przygotowania programu, rozwiązującego tę trudną sytuację. Za przyjęciem stanowiska głosowało 11 radnych, przeciw było 3, również 3 wstrzymało się od głosu.

Przypomnijmy, że obrady można oglądać z odtworzenia w serwisie esesja.tv.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button